BO-fiber GDPR

BO-Fiber och GDPR

 

BO-Fiber värnar om den enskildes integritet. Vi har därför anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i EU den 25 maj.
 
De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger (som adress, mobilnummer etc.) när du blir kund hos oss. Har vi fått uppgifterna om dig från någon annan berättar vi varifrån vi fått dem vid vår första kontakt med dig.

Vi använder dina personuppgifter bland annat för att kunna leverera de tjänster som du beställer av oss och för att skicka information till dig. Vissa uppgifter skickas vidare till tredje part, men då säkerställer vi att de upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Exempel på sådana parter kan vara de entreprenörer vi anlitar för fiberinstallation eller tjänsteleverantörer, för att de ska kunna erbjuda dig bredbandstjänster.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadsföring från oss. I vår integritetspolicy hittar du information om hur du kan göra dessa rättigheter gällande.

I vår nya personuppgiftspolicy ser du vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas, du kan ladda ner policyn i sin helhet på denna sidan.

 

 

Dela den här sidan