Uppstår fel på utrustningen som levereras av Telia skall felanmälan göras till Telia på telefonnr 90200, alternativt på deras hemsida.

 Telia hanterar fel som uppstår i och efter fiberkonvertern.

Om du tittar på den här skissen kan du lättare se vad utrustningen består av och är ihopkopplad.