Byte av tv-box

BO-fiber byte av utrustning

Uppdatering och utbyte av utrustning

 

Information om förhandlingarna med Skanova

Förhandlingarna om en försäljningen av vårt fibernät har pågått med Skanova under hösten 2018 och i början av 2019.
Arbetet är nu inne i sin absoluta slutfas. Båda parterna har godkänt avtalet och alla detaljer kommer förhoppningsvis att vara klara under maj månad.
När allt är helt klart kommer ny information att läggas ut på hemsidan och på kommande årsmöte kommer även en redovisning av
avtalet att lämnas.
 
Staffan Lundbom, ordförande BO-Fiber
 
Information om föreningsstämma finns att ladda ned nedan.

BO-fiber föreningsstämma 20190526

Årshandling BO-fiber

BR o RR