Kallelse för föreningsstämma finns nu under fliken medlem.

Det finns nu mer information kopplat till föreningsstämman under medlemsflykten.