Under fliken medlem - medlemsinformation finns det information som rör föreningsstämman 2020