Under fliken medlem - medlemsinformation finns det information som rör abonnemangsavgiften.